EMO Elektrik Mühendisleri Odası “Periyodik Muayene” yapmak üzere Akredite oldu

EMO`nun 45. Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar gereğince sürdürdüğü A Tipi Muayene Kuruluşu olmasına yönelik akreditasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Türkiye Akreditasyon Kurumu`ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı`na göre “AB-0391-M” numarasıyla EMO İktisadi İşletmesi`nin akredite olduğuna ilişkin belge, 9 Kasım 2017 itibarıyla alındı. Böylece elektrik iç tesisat, topraklama, paratoner, toprak özgül direnci ile elektrik ve hidrolik tahrikli asansör muayene alanlarında akreditasyon gerçekleştirilmiş oldu.

EMO`nun 1-2-3 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar doğrultusunda A Tipi Muayene Kuruluşu olmasına yönelik olarak 45. Dönem içerisinde hazırlık ve akredite olma süreci yürütüldü. Son olarak 4-8 Temmuz 2017 tarihlerinde TÜRKAK tarafından sürece ilişkin saha ve ofis denetimi gerçekleştirilmiş, takip denetimi gerektiren uygunsuzluk bulunmamıştı. TÜRKAK`ın takip gerektirmeyen 18 bulgusuna ilişkin gerekli dokümanlar da hazırlanarak TÜRKAK`a sunulmuş; böylece EMO`nun sürece ilişkin yükümlülükleri tamamlanmıştı. EMO 9 Kasım 2017 tarihinden itibaren “TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar” Standardı kapsamında akredite kuruluş oldu. Akreditasyona ilişkin belge de 23 Kasım 2017 tarihinde EMO`ya iletildi.

Böylece EMO; “Elektrik” başlığı kapsamında aşağıdaki muayene alanlarında “periyodik muayene” yapmak üzere akredite oldu:

– Elektrik İç Tesisat Uygunluk,
– Topraklama Ölçümü,
– Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı) Kontrolü,
– Toprak Özgül Direnç Ölçümü.

EMO; “Asansörler” alanında ise “Elektrik Tahrikli Asansör” ve “Hidrolik Tahrikli Asansör” muayene alanlarında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak “periyodik kontrol” yapabilecek.

Akreditasyon sürecini tamamlayan EMO, uzmanlığı kapsamındaki asansör ve elektrik alanlarında, uluslararası standartlar çerçevesinde akredite olmuş bir kuruluş olarak üyeleriyle birlikte kamusal denetimleri gerçekleştirecek.